Genel Bilgiler

Bölümümüz Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesinin kuruluşu ile birlikte kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesinin çeşitli programlarındaki öğretmenlik meslek formasyonu kazandırmaya yönelik derslerini yürütmenin yanı sıra pedagojik formasyon eğitimi programlarını da yürütmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü, dört ana bilim dalından oluşmaktadır:

1) Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı (EPÖ),

2) Eğitim Yönetimi

3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Eğitimde Psikolojik Hizmetler) Ana Bilim Dalı (EPH) ve

4) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı (EÖD)

Eğitim Bilimleri Bölümü içinde yer alan ana bilim dallarından sadece Eğitim Yönetimi ve EPÖ ana bilim dallarına lisansüstü (yüksek lisans) düzeyde öğrenci alınmaktadır.

EPÖ ana bilim dalında, eğitim programlarına ve çağdaş öğretme-öğrenme yaklaşımlarına yönelik akademik çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim Yönetimi ana bilim dalı ise, eğitim ve okul yöneticiliği ve sosyal bir kurum olarak okulun yapı ve işlevlerine dönük çalışmalar yapmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü, 1 Profesör, 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 18 öğretim elemanıyla hizmet vermektedir.

 

SELMAN DEMİR
Güncelleme : 23.02.2017 14:02:32