Genel Bilgiler

Bölümümüz Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesinin kuruluşu ile birlikte kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesinin çeşitli programlarındaki öğretmenlik meslek formasyonu kazandırmaya yönelik derslerini yürütmenin yanı sıra pedagojik formasyon eğitimi programlarını da yürütmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü, beş ana bilim dalından oluşmaktadır:

1) Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı (EPÖ),

2) Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

3) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı (RPD) 

4) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı (EÖD)

5) Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilimleri Bölümü içinde yer alan ana bilim dallarından  Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalına yüksek lisans (Tezli ve Tezsiz Normal ve İkinci Öğretim) ve doktora düzeyinde; Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalına ise  yüksek lisans (Normal ve İkinci Öğretim) düzeyinde öğrenci kabul edilmektedir. 

EPÖ ana bilim dalında, eğitim programlarına ve çağdaş öğretme-öğrenme yaklaşımlarına yönelik akademik çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim Yönetimi ana bilim dalı ise, eğitim ve okul yöneticiliği ve sosyal bir kurum olarak okulun yapı ve işlevlerine dönük çalışmalar yapmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü, 1 Profesör, 6 Doçent, 11 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 27 öğretim elemanıyla hizmet vermektedir. 

 

Arş. Gör. EBRU GÜÇ
Güncelleme : 7.10.2022 16:25:58