Vizyon-Misyon

Misyon

Eğitim Bilimleri alanında ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, güncel öğrenme-öğretme yaklaşımlarına vakıf ve tüm bu bilgi ve becerileri pratiğe aktarabilen yetenekli bireyler yetiştirmek, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşların nitelikli öğretici, yönetici ve denetçi ihtiyaçlarını karşılamak, ve bunlarla birlikte dolaylı olarak toplumun yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltmektir.

 

Vizyon

Eğitim Bilimleri bölümü olarak vizyonumuz, alanında ulusal ve uluslararası alanda saygın bir bölüm olmak; çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerileri ülkemizin gereksinimleri doğrultusunda doğru bir şekilde uygulamaya koyabilen nitelikli bireyler yetiştirerek ulusal düzeyde eğitim politikalarının oluşması ve uygulanması sürecine katkı sağlamak ve sunduğumuz eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma imkanlarıyla eğitim sisteminin değişim ve dönüşüm sürecinde etkin bir şekilde rol almaktır.

Güncelleme : 23.02.2017 14:02:21